Ένα χρόνο από τώρα ίσως να εύχεστε να είχατε ξεκινήσει σήμερα. (39)