Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση του ιστορικού υγείας σας, εξέταση λειτουργίας του νευρικού συστήματος με χρήση υπέρυθρης θερμογραφίας και εξέταση σπονδυλικής στήλης. Επίσης νευρολογική και ορθοπεδική αξιολόγηση.

Εάν χρειαστεί θα σας παραπέμψουμε για ειδική απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης.