Ανάλυση αποτελεσμάτων, συστάσεις εξατομικευμένου προγράμματος φροντίδας.